PIRKITE INTERNETU

Lojalumo programa


Su „Camelia" mažiau išleisite - daugiau sutaupysite, nes...

Mūsų vaistinės nedidelės, bet arčiau namų, o jų darbo laikas trumpesnis - tad jų išlaikymas mums kainuoja mažiau.

Atrinktas asortimentas - įdėjome išties daug laiko ir pastangų, kad atrastume ir pasiūlytume jums produktus, kuriuose dera žema kaina ir gera kokybė.

Mažos sąnaudos, nes optimizavome darbo procesus.

Mažos kainos kasdien - mes nelaukiame akcijų, kad galėtume sumažinti kainas, žemesnes kainas palaikome kasdien.

Prekės už mažiausią įmanomą kainą - mūsų strateginis tikslas, nes tai, ką sutaupome mes - leidžia daugiau sutaupyti ir jums.

CAMELIA Mažų kainų kortelė - raktas į mažų kainų teritoriją. Šiuo tikslu sukūrėme taupymo programą, kuria šiandien naudojasi daugiau nei 1 500 000 Lietuvos gyventojų.

Su „Camelia“ Mažų kainų kortele:


Mažų kainų kortelė su Senjorų žyma*

Mažų kainų kortelė*

Senjorams** VISĄ DIENĄ NUO PIRMOS PREKĖS taikomos nuolaidos:

Receptiniams vaistams iki -15%
Nereceptiniams vaistams iki -20%
Kosmetikai -25%
Maisto papildams -30%
Kitam asortimentui iki -20%

„Laimės valandos“ nuolaidos taikomos nuo 16 iki 18 val.: 

Receptiniams vaistams iki -10%
Nereceptiniams vaistams iki -10%
Kosmetikai -20%
Maisto papildams -30%
Kitam asortimentui iki -10%

*Nuolaidos galioja su mažų kainų kortele. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, kompensuojamiesiems vaistams ir med.prekėms, perkant su kompensuojamų vaistų pasu.

**Senjoru laikome asmenį, kuris yra yra sulaukęs Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus., t.y. kurio gimimo diena - moterims < 1958.09.01 ir vyrams < 1957.11.01 arba kuris gauna senatvės pensiją ir turi senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą.

Svarbu:

Klientui išreiškus pageidavimą įsigyti MKK kortelę su Senjorų žyma, vaistinės darbuotojai turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą.

Norint pritaikyti MKK kortelei su Senjorų žyma galiojančias nuolaidas, vaistinės darbuotojai turi teisę kliento prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą.

Mažų kainų kortelę įsigyti galima visose vaistinėse „Camelia“

CAMELIA MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

 

Šiomis lojalumo kortelės MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ/ MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ CAMELIA SENJORAMS išdavimo ir naudojimo taisyklėmis yra reglamentuojami UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, buveinės adresas Kaunas, Taikos pr. 104D ir lojalumo kortelės MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ/ MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ CAMELIA SENJORAMS turėtojo santykiai.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ – tai kortelė, leidžianti įsigyti prekes mažesnėmis kainomis bei teikianti išskirtinai gerus pasiūlymus UAB „Nemuno vaistinė“ „Camelia“ vaistinių (toliau – CAMELIA) klientams.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ CAMELIA SENJORAMS – tai kortelė, leidžianti įsigyti prekes mažesnėmis kainomis bei teikianti išskirtinai gerus pasiūlymus CAMELIA klientams, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus, nustatyto LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme.

Toliau MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ ir MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ CAMELIA SENJORAMS vadinamos MAŽŲ KAINŲ KORTELE arba Kortele.

Taisyklės – šios MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS naudojimo taisyklės.

Anketa - MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketa, kurioje klientas pateikia nurodomus savo asmens duomenis ir patvirtina apie sutikimą juos tvarkyti visa apimtimi ar iš dalies. Asmens duomenys - MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo asmens duomenys, kuriuos asmuo nurodo pildydamas anketą.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS privilegijomis gali naudotis tik jos turėtojai – asmenys, turintys galiojančias korteles ir užpildę MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketą.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojas, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurių pagrindu išduodama ir aktyvuojama MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ ir įsipareigoja jų laikytis.

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS ĮSIGIJIMAS

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketą galima užpildyti vaistinėje arba namuose Jums patogiu būdu.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĘ gali įsigyti fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, užpildę anketą ir pateikę savo asmens duomenis.

Jei asmuo pageidauja gauti MAŽŲ KAINŲ KORTELĘ CAMELIA SENJORAMS, užpildžius anketą, CAMELIA darbuotojas turi teisę paprašyti pateikti senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą ar asmens dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

Užpildytą MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketą asmuo gali pateikti bet kurioje CAMELIA vaistinėje bei pateikdamas savo asmens dokumentą vaistinės darbuotojui.

Naudotis MAŽŲ KAINŲ KORTELE galėsite tik tada, kai ji bus aktyvuota CAMELIA vaistinėje.

Aktyvavus MAŽŲ KAINŲ KORTELĘ galėsite naudotis jos teikiamomis privilegijomis ir gauti prekes mažesnėmis kainomis. MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS CAMELIA SENJORAMS ir MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojams teikiamos privilegijos gali skirtis. Teikiamos privilegijos nustatomos UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos nustatyta tvarka.

 

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS teikiamomis privilegijomis galima naudotis CAMELIA vaistinėse ir kitose prekių pardavimo ar paslaugų teikimo vietose, jei CAMELIA skelbia apie partnerių taikomas nuolaidas su MAŽŲ KAINŲ KORTELE.

Klienas turi teisę naudotis visomis CAMELIA partnerių kortelių turėtojams siūlomomis nuolaidomis, dalyvauti jiems skirtuose žaidimuose ir akcijose.

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS GALIOJIMAS

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ pradeda galioti ją aktyvavus.

CAMELIA vaistinių darbuotojas, norėdamas patikrinti šios kortelės turėtojo asmens tapatybę, turi teisę pareikalauti asmens tapatybę liudijančio dokumento.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS galiojimas baigiasi:

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Šioje MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketoje nurodytus asmens duomenys, gavus asmens sutikimą, tvarkys UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, Taikos pr. 104D, LT-51198 Kaunas, telefono Nr. 8-37-751200, elektroninio pašto adresas mkk@camelia.lt, kita kontaktinė informacija pateikiama http://www.camelia.lt. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: pareigunas@camelia.lt. MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik UAB „Nemuno vaistinė“ ir jos įgalioti asmenys, kurie administruoja MAŽŲ KAINŲ KORTELIŲ naudojimą. UAB „Nemuno vaistinė“ neatskleis MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte minėtus įgaliotus asmenis, arba kai Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigota tai padaryti.

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami  vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu ir visais kitais galiojančiais ir asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami išimtinai tuo tikslu, dėl kurio asmuo davė sutikimą.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojas, pateikdamas užpildytą anketą sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS naudojimo ir administravimo tikslu. MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis suteikia pasirašydamas MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketoje. Asmens nesutikusio su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytu tikslu, anketa yra nepriimama ir MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ neišduodama.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS anketoje pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. tam, kad UAB „Nemuno vaistinė“ galėtų parinkti specialių pasiūlymų MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojams ir atsiųsti jiems informaciją apie CAMELIA vaistinėse vykstančias akcijas ar kitomis jiems aktualiomis temomis, jei asmuo davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose taisyklėse nustatyta tvarka gavus MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik tokie asmens duomenys, kurie leidžia suformuoti specialius pasiūlymus, skirtus tik MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojui arba tam tikrai MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojų grupei.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS naudojimo ir administravimo tikslu yra tvarkomi visi MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo asmens duomenys, kuriuos MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojas pateikia anketoje, taip pat MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojo atliktų pirkimų duomenys.

Tvarkomi asmens duomenys ir jų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų tvarkymo terminas

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS naudojimo ir administravimo tikslu

Vardas, pavardė, gimimo data, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, lytis, MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS numeris, pirkimų duomenys.

Asmens duomenys saugomi 5 kalendorinius metus nuo paskutinio pasinaudojimo Kortele bei neatsiliepus į pasiūlymą atnaujinti Kortelės galiojimą.

Kliento dalyvavimas lojalumo  programoje.

Vardas, pavardė, Kortelės išdavimo, aktyvavimo, keitimo data, susietų Kortelių numeriai.

Duomenys tvarkomi tol, kol klientas naudojasi MAŽŲ KAINŲ KORTELE ir  5 metų po  MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS užblokavimo.

Kliento pirkimo istorijos administravimas

Pirkinių krepšeliai (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkinio suma, atsiskaitymo būdas, MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS numeris, pirkimo čekių informacija.

5 metai

Tiesioginės rinkodaros tikslu

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmeniniai pasiūlymai.

36 mėnesiai po išsiuntimo.

2 metai po paskutinės kliento reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos   laiške paspaudimo ir pan.).

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojas turi teisę:

susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (atšaukti sutikimą), reikalauti perkelti asmens duomenis, teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas: ada@ada.lt. .

Šias teises asmuo gali įgyvendinti pateikdamas prašymą UAB „Nemuno vaistinė“ šiose taisykles nurodomais kontaktais ir siunčiant pranešimą el. paštu pareigunas@camelia.lt. UAB „Nemuno vaistinė“ informaciją apie atliktus veiksmus MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojui pateikia prašyme nurodytu kontaktiniu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 

UAB „Nemuno vaistinė“ užtikrina šioje anketoje nurodytų asmens duomenų saugumą.

 

KITOS SĄLYGOS

 

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖ nėra mokėjimo kortelė.

Vadovaujantis 2010 m. rugpjūčio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-724, MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS privilegijos bei nuolaidos netaikomos kompensuojamųjų vaistų priemokoms.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojui grąžinus Kortelę arba pasibaigus jos galiojimui, sumokėtas Kortelės išdavimo mokestis negrąžinamas.

MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS turėtojams skirtais pasiūlymais galima naudotis tik įsigyjant prekių arba paslaugų vaistinėse CAMELIA arba iš UAB „Nemuno vaistinės" nurodytų MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS partnerių. UAB „Nemuno vaistinė" neatsako už netinkamą MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS partnerių įsipareigojimų vykdymą.

UAB „Nemuno vaistinė" ir MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS partneriai turi teisę nesuteikti nuolaidų ar kitų Kortelės turėtojams skirtų privilegijų, kurių siekiama gauti apgaulės būdu.

UAB „Nemuno vaistinė" turi teisę bet kada keisti MAŽŲ KAINŲ KORTELĖS naudojimo taisykles ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti MAŽŲ KAINŲ KORTELIŲ galiojimą iš anksto asmeniškai apie tai nepranešusi MAŽŲ KAINŲ KORTELIŲ turėtojams, tačiau paskelbus informaciją viešai vaistinėse bei internetiniame puslapyje www.camelia.lt likus ne mažiau kaip 10 dienų iki šių kortelių galiojimo nutraukimo.