PIRKITE INTERNETU

Verslo etikos politika

UAB „Nemuno vaistinė“ valdo vieną iš didžiausių vaistinių tinklų „Camelia”. Vaistinių tinklo „Camelia“ veikla yra grindžiama UAB „Nemuno vaistinė“ verslo etika.

Visose srityse įmonės veikia skaidriai ir sąžiningai, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, laikosi verslo etikos standartų.

Įmonė kuria verslo ryšius ir laikosi elgesio standartų.

Verslo etika bei jos užtikrinimas

Įmonė veiklą vykdo sąžiningai, etiškai ir laikosi visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų. Šiuo principu vadovaujasi visos grupės bendrovės.

Laikydamiesi įstatymų bei teisės aktų, siekiame kurti pridėtinę vertę ne tik darbuotojams, bet ir klientams, partneriais bei visuomenei. Esame sąžiningi ir atsakingi, darbinius santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu ir įsipareigojimais. Žmogaus teisės – mūsų prioritetas.

Požiūris į darbuotojus

Kuriame tvarią profesionalų komandą ir dedame pastangas, kad visi darbuotojai būtų įvertinti ir jaustųsi pilnaverte komandos dalimi. Komandoje padedame vienas kitam, puoselėjame šiltus santykius, kartu siekiame bendrų tikslų.

Darbo santykius grindžiame laikydamiesi visų reglamentuojančių teisės aktų bei įstatymų. Esame tikri, kad darbuotojų ugdymas yra neatsiejama sėkmės dalis ir darbo kokybei bei profesionalumui būtinas dialogas su darbuotojais, jų motyvavimas, įsitraukimas.

Visi įmonės darbuotojai yra lygūs, vertinama, kiekvieno komandos nario nuomonė. Neskirstome darbuotojų pagal rasę, tautybę, politines pažiūras, materialinę padėtį, amžių, išsilavinimą, socialinę orientaciją, lytį, išvaizdą ar šeimyninę padėti. Visų įmonės darbuotojų teisės – vienodos.

Darbuotojų sveikata

Mums rūpi mūsų darbuotojų sveikata. Užtikriname saugias darbo sąlygas, darbo aplinkoje laikomės saugumo taisyklių, kurias žino visi įmonės darbuotojai. Rūpindamiesi darbuotojų sveikatos gerove, draudžiame darbe vartoti alkoholį, nelegalias narkotines medžiagas, būti apsvaigusiems nuo netinkamų medžiagų vartojimo.

Darbuotojų privatumas ir darbo kokybės gerinimas

Gerbiame, saugome ir užtikriname darbuotojų duomenų privatumą. Bendrovėse kaupiama ir saugoma konfidenciali informacija apie grupės ir jai priklausančių bendrovių veiklą, apie darbuotojus, klientus ir verslo partnerius. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra saugoti tokią konfidencialią informaciją nuo atskleidimo.

Turime darbuotojų interesus atstovaujančia Darbo grupę.

Sąžiningumo politika

Pasisakome prieš korupciją ir kyšininkavimą, laikomės įstatymų ir vadovaujamės teisės aktais. Nesiūlome ir nepriimame dovanų, pinigų ar kitokių formų paskatinimų, kuriais būtų siekiama priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti. Galimos tik simbolinės mažos vertės verslo dovanas, kurios skatina draugiškų ir šiltų santykių palaikymą. Jokie kyšiai tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų.

Verslo partnerystė

Su verslo partneriais bendradarbiaujame sąžiningai bei skaidriai ir to paties tikimės iš jų. Bendraujame visada dalykiškai ir laikomės etikos normų. Pasisakome prieš bet kokius neteisėtus ir nesąžiningus verslo santykius bei kyšininkavimą. Tarpusavio informaciją saugome atsižvelgdami į visus įstatymus ir teisės aktus. Visada esame.

Atvirumas valstybės ir valdžios institucijoms

Esame atviri ir skaidrūs visoms įteisintoms valstybės ir valdžios institucijoms. Visada pateikiame informaciją atsižvelgdami į įteisintus įstatymus bei reglamentuotus teisės aktus. Mūsų įmonės darbuotojai yra susipažinę ir būna informuojami apie teisingos ir išsamios informacijos pateikimą valdžios institucijoms bei jų nustatytų tvarkų.

Finansinis atsakingumas

Užtikriname įmonės finansinį skaidrumą ir atskaitingumą. Visas finansines ataskaitas, kurias reglamentuoja nustatyti teisės aktai, pateikiame Registrų centrui (www.registrucentras.lt). Nebėgame nuo finansinės atsakomybės ir vykdome visus finansinius nurodymus, kurie reglamentuojami teisės aktų.

Santykiai su klientais

Esame lankstūs ir dinamiški, visada greitai reaguojame į vartotojų poreikius ir pastebėjimus. Priimame vartotojų nuomonę apie teikiamas paslaugas ir į ją atsižvelgiame. Informaciją vertiname objektyviai ir profesionaliai patariame atsižvelgdami į konkrečius kliento poreikius. Klientas – svarbiausia mūsų įmonės dalis. Nuolatos mokomės ir esame profesionalai, kad galėtume patenkinti klientų poreikius.

Konkurencinė aplinka

Įmonė dirba konkurencingoje aplinkoje, tačiau netoleruoja, nepalaiko ir pasisako prieš bet kokią neteisingą, nesąžiningą ir neleistiną konkurenciją. Pritariame, jog konkurencija yra galima tik tiek, kiek ją reglamentuoja įtvirtinti teisės aktai.

Antikorupcijos užtikrinimas

Pasisakome prieš bet kokią korupciją, kyšininkavimą ir kitokį neteisėtą naudos siekimą bei tokią nuomonę formuojame visiems įmonės darbuotojams. Netoleruojame bet kokios netinkamos formos naudos siūlymą, jos nepriimame bei patys tokių pasiūlymų neteikiame. Tiek įmonės vadovai, tiek ir darbuotojai vieningai pasisako už kovą prieš korupciją.

Politinė veikla

Įmonė nedalyvauja politinėje veikloje ir neleidžia, neteikia finansavimo ar kitos naudos politinėms partijos. Tačiau tuo pačiu įmonė tolerantiškai žiūri į darbuotojų politines pažiūras, jeigu tai nepažeidžia įmonės etikos ir veiklos nuostatų.